Hiena cu creier de lut

 

Din ciclul: „PERVERSA IMBECILITATE A AUTORITĂȚILOR”, vom vorbi despre un personaj colectiv – umblă în grupuri, de la grupuri mici și până la adevărate haite – cunoscut, omniprezent, intrat fără putință de tăgadă în viața noastră de toate zilele, arogant, atotputernic, autosuficient și semizeu, anume:

HIENA – animal care se hrănește cu mortăciuni, laș și umblă în grupuri. Hiena cu creier de lut, este bipedă, veșnic înfometată, puțin adusă de spate
datorită ghișeului jos și a gemulețului îngust prin care mârâie decizii, face parte dintr-o haită foarte mare.
Armele sale: noianul de normative, ordonanțe, hotărâri, circulare, care mai de care mai abuzive, imbecile și contradictorii.

Să luăm ca exemplu cazierul fiscal, devenit „peste noapte” mai important ca buletinul, certificatul de naștere, mai important ca persoana însăși. Nu sunt împotriva impozitelor, a taxelor, accizelor, în general. Însă am un sentiment de repulsie față de nesfârșenia mulțimii de biruri românești, și sunt împotriva haosului sinistru al acestui amalgam de impuneri și total împotriva modului fanatic prin care se inventează metode punitive și de coerciție pentru neplata dărilor, metode ale căror rafinament amestecat cu un evident fanatism imbecil și cu un total dispreț vizavi de drepturi fundamentale ale omului, drepturi consfințite de Constituție. Categoric cine nu plătește taxele și impozitele trebuie să fie urmărit, executat silit, obligat la plată prin diverse metode, salariul poprit etc. Dar de aici până la a-mi anula drep turi fundamentale este prea mult.

Acum, pentru că toate cele de mai sus să nu fie doar vorbe în vânt, voi face o scurtă sinteză a prevede rilor care reglementează cazierul fiscal și anume o dată încondeiat,cetățeanul nu mai are nici un drept de a întemeia forme de comerț ,asociații, fundații, de a moșteni părți sociale sau acțiuni.
Poate că primul impuls al unui puritan ar fi acela să zică: „păi da dom’le dacă nu a plătit impozitele cum să-l lase să mai facă afaceri sau vreo altă activitate”, la prima vedere pare că așa este, el este păcalit de aparența faptului că s-ar face dreptate și s-ar îndrepta lucrurile prin această metodă, dar nu este așa deoarece Constituția României a statuat FOARTE CLAR: Cetăţenii pot constitui orice formă de asociere adică asociații și fundații. Dreptul de proprietate, precum și creanţele asupra statului, sunt garantate. Libertatea economică, accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă și exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.

O formă de proprietate este și deținerea de acțiuni, de părți sociale etc, ori încondeierea în cazierul fiscal interzice clar accesul la această formă de proprietate, se interzice libertatea economică, accesul la o activitate economică. Și pentru că nu este suficient, se încalcă și dreptul la muncă, drept care nu poate fi îngrădit. Trebuie să rețineți că cetățeanul are dreptul să muncească ÎN CE FORMĂ VREA EL, de la contractul clasic de muncă, pană
la a-și înființa un SRL, un PFA, o Întreprindere Individuală etc și să muncească acolo, ei bine se interzice și acest lucru.

In loc să lase cetățeanul cu cazier fiscal să lucreze în ce mediu vrea el și să producă, sa aibă o firmă sau o altă formă de comerț, pe care Statul – în cunoștință de cauză fiind, datorită unui cazier fiscal – să o urmărească și să-i poprească veniturile, pentru a-și recupera creanțele, Statul în imbecilitatea sa îi interzice
abuziv, încalcând Constițutia printr-o ordonanță de guvern orice fel de activitate, luându-și totodată adio de la creanțe.
Păi și atunci nu avem de-a face cu un fanatism imbecil săpat în creierul de lut al hienelor de la ghișeu?
Asta fără să mai vorbim de totala indolență a celor ce au avortat astfel de homunculuși normativi. Tot Constituția spune că dreptul la moștenire este garantat. În
cazul în care un cetățean are cazier fiscal și moștenește legal sau prin testament o societate comercială, datorită acestei ordonanțe sinistre nu poate beneficia de moștenire întrucât se interzice expres orice operațiune la Registrul Comerțului prin care el să se poată înregistra ca asociat sau acționar.

Din nou avem de-a face cu un act de totală rătacire din partea autorităților deoarece, dacă respectivul ar moșteni părți sociale sau acțiuni, atunci poate că Statul ar avea ce recupera… patetic…

Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăţilor cetăţenilor; desfășurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.” Practic, asta se întamplă, ni se restrâng drepturi și libertăți, fără a se întruni nici una din condițiile de mai sus: nu este afectată securitatea națională; nu este încalcată ordinea, (textul de lege se referă la ordine socială, respectiv la impunerea unor măsuri restrictive în cazul unor tsunami-uri sociale)… nu e cazul; nu e afectată sănătatea sau morala publică; nu incomodează cu nimic instrucția penală; nu declanșază nici o calamitate naturală sau vreun sinistru deoebit de grav.

Ei… aici lucrurile stau altfel, avem de-a face cu o calamitate naturală și cu un sinistru grav, dar din alt punct de vedere: singura calamitate naturală
și națională totodată este armata de imbecili din instituțiile publice (Parlament, Guvern, Finante, etc, etc, etc…), imbecili care parcă nu se mai termină. Personal cred că există o mamă-imbecil de tip căpcăun, mare cam cât un arc de triumf, care naște imbecili zi și noapte și se hrănește cu români vii.
Iar sinistrul deosebit de grav ia naștere atunci cand imbecilii se apucă de muncă pentru ca rezultatul muncii lor este ceea ce am descris mai sus și asa se ajunge la rezultate sinistre.

Bogdan Gabriel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *