Cu „Cănce’“ la Divan Obștesc

Pe 11 martie a avut loc termenul de judecată, în cadrul procesului domnului Aristotel Căncescu președintele suspendat al Consiliului Județean Brașov, proces în care este judecat dumnealui împreună cu alții, vizavi de o serie de nereguli și fapte ilicite sesizate de organele de anchetă.
Evenimentul nu este de importanță capitală, dar este cel puțin interesant pentru brașovenii care nu dorm și care vor să știe, cât de cât, cam ce se întamplă, în urbea lor.

S-au audiat martori la acest termen – vizavi de contextul construirii drumului „Racoș“, s-a discutat despre oportunitatea expertizelor, s-au făcut cereri de către
părți și s-a discutat ridicarea măsurii controlului judiciar. Dar să le luăm pe rând. Au fost audiați martorii: Ceapă Vasile și Iordan Emilia (rămânând de audiat o martoră la
următorul termen, respectiv pe 31martie). Amândoi martorii au adus în lumina instanței aspecte destul de, hai să le numim captivante din punct de vedere al mersului lucrurilor în Consiliul Județean Brașov (la momentul de referință 2006, 2007, 2008 etc.) În ceea ce privește mărturia domnului Ceapă Vasile, de profesie inginer, de reținut
sunt următoarele aspecte și anume faptul că pe parcursul executării lucrărilor s-a schimbat soluția tehnică, aspect neobișnuit și prohibit în contractul initial. Se impune o scurtă discuție cu privire la acest lucru. De ce este puțin neobișnuit să se schimbe soluția tehnică? Deoarece este vorba de o lucrare aprobată în Consiliul Județean, cu o soluție și un buget aferent stabilite și aprobate iar în baza acestui buget și a soluției respective se organizează licitații sau negocieri directe, însă parametrii în care „actorii“ se pot desfășura sunt reprezentați de ceea ce s-a aprobat, nu de altceva!

Or, în momentul în care schimbi soluția atunci categoric se schimbă devizele și automat prețul. Nu ar fi o problemă dacă prețul s-ar modifica în jos, însă de fiecare dată acesta s-a modificat în sensul creșterii. O altă problemă demnă de reținut pe care a expus-o domnul Ceapă Vasile în calitate de martor este aceea că în momentul în care
a observat și a discutat despre acest aspect – domnul Ceapă spune că – i s-a interzis să mai meargă pe șantier de către domnul director Costea Viorel (inculpat și acesta în dosar) și chiar există o înregistrare electronică la dosar (telefonică) între 2 angajați și anume: așanumitul „Cirica“ și așanumitul „Pascu“ care spun la telefon că: „… nea Vasile face valuri … “. Deci: se schimbă o soluție tehnică, se modifică valorile financiare în sensul creșterii, valori stabilite și aprobate în vederea încheierii contractului inițial, un om sesizează acest aspect, este pus la colțul lui și i se interzice deplasarea la lucrări, el se supune iar ideea generală în instituție este că sesizând o neregulă înseamnă că „face valuri!“ și lucrurile nu se opresc aici, martorul Ceapă spune că, același domn director Costea îi dadea în continuare ciorne după care să facă referate de necesar pentru lucrări (în urma modificării soluției) și îl punea să le semneze și acesta din nou s-a supus, de teamă să nu-și piardă locul de muncă (zice el).

Al doilea martor audiat și anume doamna Iordan Emilia, aduce și aceasta aspecte demne de luat în seamă și despre care brașovenii interesați merită să fie informați. Și anume: în anul 2006 s-a încheiat un contract pentru reabilitarea drumului Racoș-Rupea un contract cu termen de 20 de luni, în care nu se permite reactualizare sau alte modificări. Ei, cu toate acestea, în anul 2008, există referat de actualizare și prelungire semnat de domnul Aristotel Cancescu, la fel și în anul 2009. În condițiile în care drumul trebuia să fie gata în 20 de luni, deja avem 4 (patru) ani și încă se fac referate de prelungire a termenului – de către conducerea Consilului Județean – conducere care ar fi trebuit să tragă la răspundere firma executantă respectiv firma GOTIC condusă de către domnul Diniță Ion (inculpat în dosar și acesta).
Lucrurile nu se opresc aici și anume în anul 2010 firma GOTIC –de data aceasta în mod direct – cere prelungirea contractului și actualizarea prețului, aspect care nu se putea refuza având în vedere apropierea dintre conducerea Consiliului Județean Brașov și conducerea firmei GOTIC – spune martora.

La întrebarea directă din partea reprezentantei procuraturii martora a răspuns că presiunile de actualizare a prețului veneau și din conjunctura de prietenie dintre domnul Aristotel Căncescu și domnul Diniță Ion, domnul Căncescu făcând presiuni pentru a se semna actele adiționale și a se grăbi plățile.
Martora – prin atribuțiile de serviciu – fiind implicată în mod direct în acest angrenaj al actelor al plăților și al circuitului intern al documentației în Consiliul Județean, spune că nu putea nici ea și nici altcineva să refuze aceste presiuni întrucât citez: „Cred că mă gândeam și la locul meu de muncă“, dând în acest sens ca exemplu pe domnul jurist Băncilă Dănuț despre care se spune că i-a fost desfăcut contractul de muncă întrucât s-a opus în anumite împrejurări domnului Aristotel Căncescu și de asemenea dând exemplu pe numita Crăciun Claudia care a fost mutată pe alt post fără explicații și justificări. Altfel au stat lucrurile cu privire la domnul Ispas (inculpat și acesta) despre care martora spune că nu-și amintește ca acesta să fi încercat vreodată sa influențeze într-un fel sau altul termene de execuție, plăți sau decizii ale diferitelor comisii.

Cereri pertinente ale inculpaților

Pe de alta parte și inculpații au avut cereri pertinente și anume au solicitat expertize tehnice și contabile spunând că nu este firesc să li se impute întreaga valoare a lucrărilor din speță întrucat acestea sunt executate, există și au cerut să le fie imputate (dacă este cazul) doar ceea ce efectiv ar rezulta din expertize ca diferențe sau lipsuri nejustificate, dar în nici un caz întreaga valoare a lucrărilor. Bineînteles doamna procuror s-a opus spunând că sunt suficiente lucrările experților DNA, însa instanța în mod corect, făcând apel la principiul contradictorialității procesului într-un stat de drept, a admis expertizele.
Intervenții pertinente au avut și avocații Stoian și Iordache, maestrul Iordache atrăgând atenția – în mod insistent și trăgând chiar un semnal de alarmă – cu privire la faptul că an de an Curtea de Conturi a efectuat controale la Consiliul Județean si niciodată nu a sesizat nici un organ de anchetă fiind totuși vorba de lucrări din 2006, 2007, 2008 etc. În cazul acesta, noi punem în mod firesc întrebarea de ce? Și ce anume au constatat aceștia sau ce nu au sesizat? De asemenea maestrul Stoian – pe lângă
alte opinii – scoate în evidența faptul ca înregistrarea, citez „nea Vasile face valuri“ este la dosar din 2007. Arestarile s-au facut in 2014…

În altă ordine de idei, domnul Aristotel Căncescu motivând faptul că iubește natura, spune că face plimbări lungi prin pădure la Râșnov, drept pentru care a cerut instanței să-i fie înapoiate armele cu gaz (neletale) pentru a se putea apăra de câini sălbatici și animale. În ceea ce privește cererea de ridicare a controlului judiciar, a fost respinsă, inculpații rămânând în continuare sub control judiciar.
Acestea fiind spuse ne vedem în 31 martie „cu Cănce’ la Divan Obștesc.

Bogdan Gabriel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *