Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 ANUNȚ FINALIZARE PROIECT

Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT
Fagaras, jud. Brașov, 22.10.2021

SC DUPLEX SA cu sediul în localitatea Fagaras, str.Mihai Eminescu, nr.26, cod poștal 505200 jud. Brașov, a derulat , începând cu data de 27.08.2019 , proiectul ”UNITATE
PROCESARE PESTE” proiect selectat în cadrul POPAM 2014-2020, cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 , Prioritatea Uniunii Europene nr.4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura Nr. 1 – Dezvoltare si competivitate economică ( din cadrul implementării strategiei de dezvoltare locală a Asociației Păstrăvarii Făgărașului), în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr.282/27.08.2019 încheiat cu Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM la propunerea FLAG Asociația Păstrăvarii Făgărașului – www.PastravariiFagarasului.ro

Valoarea totală a proiectului a fost de 914.853,94 lei iar valoarea eligibilă a proiectului de 914.853,94 lei. Proiectul s-a implementat la Fagaras, str. Vlad Tepes, nr.141, jud. Brașov, pe o durată de 24 luni

Obiectivul proiectului : ” UNITATE PROCESARE PESTE”

Promovarea cresterii economice, a incluziunii sociale, a crearii de locuri de munca si sprijinirea insertiei profesionale si a mobilitatii fortei de muncă în cadrul comunităților care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea activităților din domeniul pescuitului
OS1 – crearea de locuri de munca , atragerea tinerilor si promovarea inovarii in toate etapele lanțului de aprovizionare cu produse pescărești și din acvacultură ,
Obiectiv specific măsura 1 – Consolidarea, dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice in zona pescărească prin sprijinirea dezvoltarii infrastructurii si serviciilor din sectorul pescăresc și de acvacultură și din alte sectoare conexe, astfel:
-crestere economică prin infiintarea unei unitati de procesare a pestelui
-diversificarea activitatilor din domeniul pescuitului din zona de actiune a FLAG Pastravarii Fagarasului prin stimularea dezvoltarii de ferme piscicole noi, pentru specii de peste insuficient dezvoltate in zona – ciprinide
-crearea de locuri de munca
-promovarea inovarii in etapele lantului de aprovizionare cu produse pescaresti prin devoltarea de produse traditionale din pește din zona de actiune a FLAG Pastravarii
Fagarasului

Prin prezentul anunt de presă se comunica finalizarea proiectului prin punerea in functiune a investitiei.

Proiectul de promovare a „UNITATE PROCESARE PESTE” este un proiect finanţat prin POPAM 2014-2020, cu sprijinul Guvernului României şi Uniunii Europene şi întreprins de SC DUPLEX SA în perioada 2019-2021

Anuntul in format PDF AICI.

Leave a Reply

Your email address will not be published.